Salwars & Shararas

Beige Long Plain Kanhaiya Salwar
-49%
Beige Long Plain Kanhaiya Salwar

₹ 498.00 ₹ 995.00

Dark Beige Long Plain Kanhaiya Salwar
-49%
Peach Long Plain Kanhaiya Salwar
-49%
Peach Long Plain Kanhaiya Salwar

₹ 498.00 ₹ 995.00

White Long Plain Kanhaiya Salwar
-49%
White Long Plain Kanhaiya Salwar

₹ 498.00 ₹ 995.00

Off White Long Plain Kanhaiya Salwar
-49%
Maroon Long Plain Kanhaiya Salwar
-49%
Maroon Long Plain Kanhaiya Salwar

₹ 498.00 ₹ 995.00

Beige Long Plain Kanhaiya Salwar
-49%
Beige Long Plain Kanhaiya Salwar

₹ 498.00 ₹ 995.00

Pink Long Plain Kanhaiya Salwar
-49%
Pink Long Plain Kanhaiya Salwar

₹ 498.00 ₹ 995.00

Black Long Plain Kanhaiya Salwar
-49%
Black Long Plain Kanhaiya Salwar

₹ 498.00 ₹ 995.00

Royal Blue Long Plain Kanhaiya Salwar
-49%
Navy Blue Long Plain Kanhaiya Salwar
-49%
Red Long Plain Kanhaiya Salwar
-49%
Red Long Plain Kanhaiya Salwar

₹ 498.00 ₹ 995.00