Salwars 
50 Styles
 • Peach Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M 1X 2X
 • White Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X
 • Off White Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X
 • Maroon Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 2X
 • Beige Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X 2X
 • Pink Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X 2X
 • Black Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X 2X
 • Royal Blue Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X
 • Navy Blue Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X
 • Red Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X 2X
 • Beige Long Plain Sharara
  Rs.1295/-
  S M L XL 1X 2X
 • Black Long Plain Sharara
  Rs.1295/-
  1X L S M XL
 • Navy Blue Long Plain Sharara
  Rs.1295/-
  M L XL S 1X
 • Beige Plain Sharara
  Rs.1195/-
  S M L XL
 • Maroon Regular Plain Sharara
  Rs.1695/-
  S M L XL 1X 2X
 • Navy Blue Regular Plain Sharara
  Rs.1695/-
  S M L XL 1X 2X
 • Pink Long Plain Sharara
  Rs.1495/-
  M L XL
 • Navy Blue Long Plain Sharara
  Rs.1495/-
  L XL
 • Beige Long Plain Sharara
  Rs.1495/-
  S XL
 • Off White Plain Sharara
  Rs.995/-
  S
 • Red Plain Sharara
  Rs.995/-
  M
 • Black Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M L XL 1X
 • Black Regular Plain Gharara
  Rs.1495/-
  L
 • Beige Regular Plain Gharara
  Rs.1495/-
  S M 1X
 • Grey Regular Plain Gharara
  Rs.1495/-
  L XL
 • Beige Plain SHARARA
  Rs.995/-
  S M L XL 1X
 • Peach Regular Plain SHARARA
  Rs.995/-
  S M L XL 1X
 • Peach Long SHARARA
  Rs.995/-
  S M L XL 1X
 • Peach Long SHARARA
  Rs.995/-
  S M XL 1X
 • Grey Long SHARARA
  Rs.995/-
  S
 • Pink Long SHARARA
  Rs.995/-
  S M
 • Sky Blue Long SHARARA
  Rs.995/-
  S M L XL 1X
 • Mehendi Green Long SHARARA
  Rs.995/-
  S M XL 1X
 • Tan Long SHARARA
  Rs.995/-
  S M L
 • Red Long SHARARA
  Rs.995/-
  S M
 • Beige Plain Sharara
  Rs.995/-
  S
 • Pink Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M XL
 • Peach Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M L XL
 • Red Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M 1X
 • Navy Blue Plain Skirt
  Rs.2195/-
  S
 • Mehndi Green Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M L
 • Pink Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M
 • Royal Blue Plain Sharara
  Rs.995/-
  S
 • Orange Plain Sharara
  Rs.995/-
  S
 • Sky Blue Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M XL 1X
 • Peach Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M L XL
 • Yellow Plain Sharara
  Rs.995/-
  S
 • Brown Plain Sharara
  Rs.995/-
  S
 • Peach Plain Sharara
  Rs.995/-
  S
 • Pink Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M