Indigo 
11 Styles
 • Navy Blue Long Print Kurti
  Rs.2495/-
  S M 2X
 • Royal Blue Long Plain Dress
  Rs.2695/-
  Rs.2021/- 25% OFF
  S M L 2X
 • Royal Blue Long Printed Kurti
  Rs.2795/-
  Rs.2236/- 20% OFF
  S M L XL 1X 2X 3X
 • Royal Blue Short Embroidery Kurti
  Rs.1595/-
  Rs.798/- 50% OFF
  S
 • Royal Blue Plain Tight
  Rs.795/-
  S M
 • Royal Blue Plain Kurti
  Rs.1595/-
  Rs.798/- 50% OFF
  1X
 • Royal Blue Long Print Embroidery Kurti
  Rs.1395/-
  Rs.698/- 50% OFF
  S L
 • Royal Blue Long Embroidery Kurti
  Rs.2495/-
  Rs.1248/- 50% OFF
  S
 • Royal Blue Long Embroidery Kurti
  Rs.1895/-
  Rs.948/- 50% OFF
  S 1X 2X
 • Navy Blue Long Kurti
  Rs.1895/-
  Rs.948/- 50% OFF
  S
 • Navy Blue Short Embroidery Kurti
  Rs.2395/-
  Rs.1198/- 50% OFF
  M 1X 3X