Indigo 
11 Styles
 • Navy Blue Long Print Kurti
  Rs.2495/-
  S M 2X
 • Royal Blue Long Plain Dress
  Rs.2695/-
  Rs.1887/- 30% OFF
  S M L XL 1X 2X
 • Royal Blue Long Printed Kurti
  Rs.2795/-
  Rs.1398/- 50% OFF
  S M L XL 2X
 • Royal Blue Embroidery Kurti
  Rs.2595/-
  Rs.1298/- 50% OFF
  L 4X
 • Royal Blue Short Embroidery Kurti
  Rs.1595/-
  Rs.798/- 50% OFF
  S 1X
 • Royal Blue Plain Tight
  Rs.795/-
  S M 3X
 • Royal Blue Long Print Embroidery Kurti
  Rs.1395/-
  Rs.698/- 50% OFF
  S XL
 • Royal Blue Long Embroidery Kurti
  Rs.2495/-
  Rs.1248/- 50% OFF
  S
 • Royal Blue Long Embroidery Kurti
  Rs.1895/-
  Rs.948/- 50% OFF
  S 2X
 • Navy Blue Long Kurti
  Rs.1895/-
  Rs.948/- 50% OFF
  S
 • Navy Blue Short Embroidery Kurti
  Rs.2395/-
  Rs.1198/- 50% OFF
  M 1X 3X