Salwars & Shararas

Black Regular Plain Sharara

INR. 699.00 INR. 1,395.00

Navy Blue Regular Plain Sharara

INR. 848.00 INR. 1,695.00

Beige Long Plain Sharara

INR. 747.00 INR. 1,495.00

Brown Regular Plain Sharara

INR. 699.00 INR. 1,395.00

Maroon Regular Plain Sharara

INR. 848.00 INR. 1,695.00

Beige Plain Sharara

FromINR. 1,195.00

Mehndi Green Regular Plain Sharara

INR. 699.00 INR. 1,395.00

Grey Printed Sharara

FromINR. 995.00

Peach Plain Sharara

FromINR. 498.00

Yellow Printed Sharara

FromINR. 995.00

Pink Printed Sharara

FromINR. 995.00

Maroon Printed Sharara

FromINR. 995.00

Pink Plain Sharara

FromINR. 498.00

Orange Plain Sharara

FromINR. 498.00