Bottom Wear 
262 Styles
 • Black Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.795/-
  L
 • Navy Blue Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.795/-
  S
 • Peach Long SHARARA
  Rs.995/-
  S M 1X
 • Peach Long SHARARA
  Rs.995/-
  S M XL 1X
 • Grey Long SHARARA
  Rs.995/-
  S
 • Pink Long SHARARA
  Rs.995/-
  S M
 • Sky Blue Long SHARARA
  Rs.995/-
  S M L XL 1X
 • Mehendi Green Long SHARARA
  Rs.995/-
  S M XL 1X
 • Tan Long SHARARA
  Rs.995/-
  S L
 • Red Long SHARARA
  Rs.995/-
  S
 • Black Plain Jeggings
  Rs.1495/-
  S XL
 • Maroon Jegging
  Rs.1495/-
  S M
 • Black Long Jegging
  Rs.1495/-
  S 2X
 • Grey Plain Jegging
  Rs.1495/-
  S
 • Maroon Plain Jegging
  Rs.1495/-
  S M
 • Beige Plain Sharara
  Rs.995/-
  S
 • Pink Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M XL
 • Peach Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M L XL
 • Red Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M
 • Maroon Plain Jegging
  Rs.1495/-
  S
 • Beige Plain Jegging
  Rs.1495/-
  L
 • Beige Bubble Pant
  Rs.1595/-
  S
 • Grey Bubble Pant
  Rs.1595/-
  S
 • Brown Bubble Pant
  Rs.1595/-
  S
 • Pink Plain Skirt
  Rs.2195/-
  M
 • Yellow Plain Skirt
  Rs.2195/-
  S
 • Orange Plain Skirt
  Rs.2195/-
  L
 • Red Plain Skirt
  Rs.2195/-
  S
 • Beige Plain Pant
  Rs.1295/-
  S M XL
 • Black Plain Pant
  Rs.1295/-
  M
 • Navy Blue Plain Pant
  Rs.1295/-
  S M 1X
 • Off White Plain Pant
  Rs.1295/-
  S M L XL
 • Beige Plain Pant
  Rs.1495/-
  S M
 • Beige Plain Pant
  Rs.1495/-
  M
 • Navy Blue Plain Pant
  Rs.1495/-
  S
 • Mehendi Green Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M L
 • Pink Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M
 • Royal Blue Plain Sharara
  Rs.995/-
  S
 • Orange Plain Sharara
  Rs.995/-
  S
 • Sky Blue Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M XL 1X
 • Peach Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M XL
 • Yellow Plain Sharara
  Rs.995/-
  S
 • Brown Plain Sharara
  Rs.995/-
  S
 • Peach Plain Sharara
  Rs.995/-
  S
 • Pink Plain Sharara
  Rs.995/-
  S M
 • Off White Plain Pant
  Rs.1495/-
  S M
 • Off White Plain Pant
  Rs.1295/-
  L M S XL 1X
 • Beige Plain Pant
  Rs.1295/-
  L M S XL 1X 2X 3X
 • Red Plain Pant
  Rs.1295/-
  S M L XL
 • Sky Blue Causal Pant
  Rs.1495/-
  L
 • Beige Causal Pant
  Rs.1495/-
  L M S XL 1X 2X