Bottom Wear 
257 Styles
 • White Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X 2X
 • Off White Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X 2X
 • Yellow Ankle Lenth Plain Leging
  Rs.695/-
  XL L S 1X
 • Maroon Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X 2X
 • Beige Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X 2X
 • Pink Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X 2X
 • Black Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X 2X
 • Royal Blue Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L
 • Navy Blue Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X
 • Red Long Plain Kanhaiya Salwar
  Rs.995/-
  S M L XL 1X 2X
 • Beige Ankle Length Plain Legging
  Rs.695/-
  S M L XL 1X
 • Turquoise Ankle Length Plain Legging
  Rs.695/-
  S M L XL 1X 2X
 • Peach Ankle Length Plain Legging
  Rs.695/-
  S M L
 • Orange Ankle Length Plain Legging
  Rs.695/-
  S M L XL 1X 2X
 • Brown Ankle Length Plain Legging
  Rs.695/-
  S M L XL 2X
 • Maroon Ankle Length Plain Legging
  Rs.695/-
  S M 2X
 • Beige Ankle Length Plain Legging
  Rs.695/-
  S M L XL 1X 2X
 • Navy Blue Ankle Length Plain Legging
  Rs.695/-
  S M L
 • Red Ankle Length Plain Legging
  Rs.695/-
  S
 • Black Regular Plain Tunic Pant
  Rs.895/-
  S M L XL
 • Beige Long Plain Sharara
  Rs.1295/-
  S M L XL 1X
 • Black Long Plain Sharara
  Rs.1295/-
  1X L S M XL
 • Navy Blue Long Plain Sharara
  Rs.1295/-
  M L XL S 1X
 • Navy Blue Regular Plain Denim Pant
  Rs.1895/-
  M
 • Navy Blue Regular Plain Jegging
  Rs.1595/-
  S
 • Black Regular Plain Jegging
  Rs.1595/-
  M 2X
 • Beige Regular Plain Jegging
  Rs.1595/-
  S M XL 1X
 • Maroon Regular Plain Jegging
  Rs.1595/-
  S
 • Off White Regular Plain Jegging
  Rs.1595/-
  S M
 • Navy Blue Regular Plain Denim Pant
  Rs.1995/-
  S M L
 • White Regular Plain Broad Elastic Pant
  Rs.1495/-
  M
 • Maroon Regular Plain Broad Elastic Pant
  Rs.1495/-
  S M L XL 1X
 • Beige Regular Plain Broad Elastic Pant
  Rs.1495/-
  S M L XL 1X
 • Beige Regular Plain Broad Elastic Pant
  Rs.1495/-
  S L 1X
 • Black Regular Plain Broad Elastic Pant
  Rs.1495/-
  L
 • Navy Blue Regular Plain Broad Elastic Pant
  Rs.1495/-
  S M L
 • Red Regular Plain Broad Elastic Pant
  Rs.1495/-
  S M L XL 2X
 • Grey Regular Plain Tights
  Rs.895/-
  M XL
 • Purple Regular Plain Tights
  Rs.895/-
  S L XL
 • Maroon Regular Plain Tights
  Rs.895/-
  S L 3X
 • Mehendi Green Regular Plain Tights
  Rs.895/-
  S L XL 1X 3X
 • White Plain Tights
  Rs.625/-
  S
 • Black Plain Tights
  Rs.625/-
  S L XL
 • Blue Plain Tights
  Rs.625/-
  S L XL
 • Red Plain Tights
  Rs.625/-
  XL S
 • Beige Plain Sharara
  Rs.1195/-
  S M L XL
 • Blue Basic Denim Pant
  Rs.1795/-
  S M L XL
 • Brown Regular Plain Pant
  Rs.1895/-
  S M XL 1X
 • Navy Blue Regular Plain Pant
  Rs.1895/-
  M L XL 1X
 • Beige Long Plain Jegging
  Rs.1695/-
  S M L XL 1X 2X
 • Mehendi Green Long Plain Jegging
  Rs.1695/-
  L 1X 2X